2018 En Yaşanabilir Şehirler

Viyana

1. Viyana, Avusturya

2. Melbourne, Avustralya

3. Osaka, Japonya

4. Calgary, Kanada

5. Sidney, Avustralya

6. Vancouver, Kanada

7.  Toronto, Kanada

8. Tokyo, Japonya

9. Kopenhag, Danimarka

10. Adelaide, Avustralya